ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2565   ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 2566
รายการคะแนน
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด