ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ 256408 ตุลาคม 2564
รายงานสรุปเรื่่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256408 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 206 ตุลาคม 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสั้นติสุข จังหวัดน่าน25 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ 4,6,9,13 จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน21 กันยายน 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ 4,6,9,13 จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุขจังหวัดน่าน21 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 256415 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 256415 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 256415 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้๊อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม256412 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้๊อจัดจ้างประจำปี 256321 เมษายน 2564
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256421 เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้๊อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256420 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้๊อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 256311 มีนาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้๊อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 256311 มีนาคม 2564
|< << 12 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้าง/ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำมวบ ปริมาตรดินถม 390 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 256501 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,8,3,2 บ้านศรีนาม่าน-ดอนกลาง-นาเลา-ศรีบุญเรือง ตำบลพงษ์กว้าง3.50 เมตร ยาว995 เมตร หนา 0.15เมตร พื้นที่ 3,482.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อขั่่วโมง บ้านนาเลา หมู่ที่ 3 ตำบลพงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน07 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,735.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,940.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก26 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 256526 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านดอนใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 บ้านหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 256404 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 256318 มิถุนายน 2563
|< << 12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05 เมษายน 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไพรวัลย์ หมู่ที่ 10 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ 01 เมษายน 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ 01 เมษายน 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นพร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์) บ้านพงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ01 เมษายน 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นพร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์) บ้านพงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ 28 มีนาคม 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่่งลำน้ำมวบ ปริมาตรดินขุด 671 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 21 มีนาคม 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่่งลำน้ำมวบ ปริมาตรดินถม 390 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 21 มีนาคม 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,๘,๓,๒ บ้านศรีนาม่าน-ดอนกลาง-นาเลา-ศรีบุญเรือง ตำบลพงษ์ กว้าง๓.๕๐เมตร ยาว๙๙๕เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓,๔๘๒.๕๐ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาเลา หมู่ที่ 3 ตำบลพงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ POG (ป็อกแท็งค์) ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 26 มกราคม 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 บ้านหัวนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านดอนใหม่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน ถ.67-013 ถนนสายบ้านหนองใหม่-บ้านปางช้าง จำนวน 1 โครงการ 05 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยทั้บหน้าด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,6,7,8,9,10,13 ตำบลพงษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ 25 มกราคม 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองใหม่-บ้านปางช้าง(โดยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต) จำนวน 1 โครงการ 15 กันยายน 2563
|< << 12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ตุลาคม16 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 256401 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 256401 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 256402 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 256415 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 256218 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 256318 มิถุนายน 2563
|< << 12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2