ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
930
ปีนี้
4,946
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,946
ไอพี ของคุณ
34.200.226.179ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็กแรกเกิด-ผู้พิการ-สูงอายุ
????#ประชาสัมพันธ์ embarassedกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดเว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็กแรกเกิด-ผู้พิการ-สูงอายุ
กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา ตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ) ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา
หากไม่แน่ใจว่าตนเองได้รับสิทธิหรือไม่ สามารถตรวจสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม ได้ที่เว็บไซต์ http://covid.m-society.go.th โดยใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลักในการตรวจสอบ
embarassedสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด
กรุงเทพฯ
- สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร.02-651-6534 02-651-6902
- สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 02-642-4336
- สิทธิจากเบี้ยความพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร.1479 หรือ 0-2354-3388 ต่อ 311, 313

 
23 กรกฎาคม 2563