ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
270
เดือนที่แล้ว
1,435
ปีนี้
9,094
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
29,847
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73

1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับประฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
07 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

25 กุมภาพันธ์ 2565

งานบริการประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้รับการประสานจากผู้นำหมู่บ้าน บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 4 ในการชำระล้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันน้ำขัง ให้มีการระบายน้ำได้ดีและเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในหมู่บ้าน
วันทีี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการจัดทำพนังกั้นคันดินกั้นลำน้ำมวบ บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 5 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่  ในการนี้ขอขอบคุณประชาชนในหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาในครั้งนี้เป็นอย่างดี
@แอดมิน ธนันนภัทร์ (นวค.)
09 กุมภาพันธ์ 2565

ที่ มท.0820.2/ว35 ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง ฯ

07 กุมภาพันธ์ 2565

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังส่ือรับรอง ฯ

07 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

28 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

28 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบิรหาส่วนตำบลพงษ์ เรื่องบัญชีราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

28 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

21 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

21 มกราคม 2565

ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

หนังสือแจ้งยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565

21 มกราคม 2565

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยประจำตำบลพงษ์ บ้านดอนกลาง จำนวน 6 หลังคา และบ้านพงษ์ จำนวน 1 หลังคา โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน ผู้นำชุมชนและกลุ่มเสี่ยงฯเป็นอย่างดี #ทีมปฏิบัติการตำบลพงษ์ #โควิด-19

17 มกราคม 2565

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย นายผัด ไชยกาอินทร์ ได้ทำการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้กับสถานที่พักอาศัยของผู้ป่วยโควิด บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัส และป้องกันการเเพร่เชื้อไวรัสต่อไป

13 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรือง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปี 2565

26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

26 พฤศจิกายน 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (75 รายการ)