ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
788
เดือนที่แล้ว
930
ปีนี้
5,071
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,071
ไอพี ของคุณ
34.236.245.255

นางกฤษณา บังเมฆ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพุทธิชา ขระเขื่อน
นักวิชาการศึกษา


นางสาวกรรณิกา สิทธิยศ
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางรุ่งเรือง บุวรรณ์
ครู คศ.2


นางสาวภัทราวรรณ คำยาน
ครู คศ.1


นางแจ่มจันทร์ หิ่มมะวัน
ครู คศ.1


นายบวรรัตน์ ก๋าคุธ
ครู คศ.1


นางลัดดา วันเพ็ญ
ครู คศ.1


นางกาญจนา อิ่นมะโน
ครู คศ.1


นางกมลพร กันเสน
ครู คศ.1


นางวิไลวรรณ ธนูสาร
ครู คศ.1


นางสาวณุธิตา โพงไชยราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอำนวย จ๋อมพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเสมอใจ เบ้าพรหม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเบญจวรรณ ตาทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางอาภรณ์ คำชมพู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัตนาภรณ์ แซ่ลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพนิดา จารุภคพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวัน บุญอิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางลำดวน อินต๊ะเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรุจิรา สหัสนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพิพัฒ ก๋าวงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางคำมอญ อุปถัมภ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก