ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
722
เดือนที่แล้ว
1,100
ปีนี้
3,785
ปีที่แล้ว
7,038
ทั้งหมด
10,823
ไอพี ของคุณ
3.236.6.6

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 มี.ค. 2563
2มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง18 มี.ค. 2563
3มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)18 มี.ค. 2563
4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฯ18 มี.ค. 2563
5ใบขออนุญาตใช้จักรยานยนต์18 มี.ค. 2563
6แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างฯ18 มี.ค. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงาอยุและความพิการ)18 มี.ค. 2563
8คำขอดูข้อมูลข่าวสาร18 มี.ค. 2563
9ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล18 มี.ค. 2563
10ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี)18 มี.ค. 2563
11เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.18 มี.ค. 2563

1