ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
663
เดือนที่แล้ว
930
ปีนี้
4,946
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,946
ไอพี ของคุณ
34.200.226.179

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 มี.ค. 2563
2มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง18 มี.ค. 2563
3มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)18 มี.ค. 2563
4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฯ18 มี.ค. 2563
5ใบขออนุญาตใช้จักรยานยนต์18 มี.ค. 2563
6แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างฯ18 มี.ค. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงาอยุและความพิการ)18 มี.ค. 2563
8คำขอดูข้อมูลข่าวสาร18 มี.ค. 2563
9ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล18 มี.ค. 2563
10ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี)18 มี.ค. 2563
11เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.18 มี.ค. 2563

1