ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
788
เดือนที่แล้ว
930
ปีนี้
5,071
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,071
ไอพี ของคุณ
34.236.245.255

ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.พงษ์ ปี 2563 (การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ครึ่งปีแรก)25 มิ.ย. 2563
2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256324 มิ.ย. 2563
3ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256223 มิ.ย. 2563
4รายงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639 มิ.ย. 2563
5รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.พงษ์ 256312 พ.ค. 2563
6แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 ครั้งที่ 112 พ.ค. 2563
7รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน13 เม.ย. 2563

1