ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
77
เดือนที่แล้ว
1,040
ปีนี้
7,466
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
28,219
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 256411 เม.ย. 2565
2รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)5 เม.ย. 2565
3รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ม.ค. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ต.ค. 2564
5รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)6 พ.ค. 2564
6รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2564
7สรุป ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-216 เม.ย. 2564
8รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ม.ค. 2564
9งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256323 ธ.ค. 2563
10รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563
11งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256225 มิ.ย. 2563
12รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256210 มี.ค. 2563

1