ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
164
เดือนที่แล้ว
1,097
ปีนี้
2,127
ปีที่แล้ว
7,038
ทั้งหมด
9,165
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลีี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขอองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์25 ส.ค. 2563
2รูปประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ของ อบต.พงษ์4 มิ.ย. 2563
3ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 31 มี.ค. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 26 ก.พ. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 14 มิ.ย. 2562

1