ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
722
เดือนที่แล้ว
1,100
ปีนี้
3,785
ปีที่แล้ว
7,038
ทั้งหมด
10,823
ไอพี ของคุณ
3.236.6.6

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25 พ.ย. 2563
2แผนผัง ขั้นตอนและระยะเวลากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ18 พ.ย. 2563
3การบริหารกิจการประปา21 เม.ย. 2563
4การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน21 เม.ย. 2563
5การปฏิบัติงานกระบวนการรับร้องเรียนร้องทุกข์21 เม.ย. 2563
6การชำระภาษีป้าย20 เม.ย. 2563
7การชำระภาษีบำรุงท้องที่20 เม.ย. 2563
8คู่มือประชาชน20 เม.ย. 2563
9แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนแต่ละภารกิจของ อบต.พงษ์10 เม.ย. 2563

1