ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
77
เดือนที่แล้ว
1,040
ปีนี้
7,466
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
28,219
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

ลำดับรายการวันที่
1การประชุมคณะกรรมการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 เม.ย. 2565
2การประชุมคณะกรรมและภาคีเครือข่ายพิจารณาแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256511 มี.ค. 2565
3โครงการจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.พ. 2565
4การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต) ตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ม.ค. 2565
5โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256417 มี.ค. 2564
6การประชุมคณะกรรมพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พงษ์ 256417 มี.ค. 2564

1