ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,296
เดือนที่แล้ว
1,342
ปีนี้
6,137
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
26,890
ไอพี ของคุณ
3.238.72.122

นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)และรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 14  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ร่วมดำเนินการตามนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)  ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ ให้แก่พนักงานงานส่วนตำบลพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ทุกระดับ  ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

                   ข้อ 1  ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

                   ข้อ 2 ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยประเพณีนิยมหรือการรักษาความสัมพันธ์อันดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร   การลงนามในสมุดอวยพร  บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้และรับของขวัญโอกาสสำคัญต่างๆ โดยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาหรือมูลค่าในการับหรือให้นั้น จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส     ไม่เกิน 3,000  บาท  ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

                   ข้อ 3 ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ให้บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

                   ข้อ 4 การต้อนรับและรับรองผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร ให้ต้อนรับโดยสมควรเน้นการรับรองแบบเรียบง่าย ประหยัด และเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมิให้การเบียดเบียน เรี่ยไรผู้ใต้บังคับบัญชา    โดยไม่จำเป็น


 
17 มีนาคม 2565