ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
1,296
เดือนที่แล้ว
1,342
ปีนี้
6,137
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
26,890
ไอพี ของคุณ
3.238.72.122

งานวันต้นไม้ของเรา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดยนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการต้นไม้ของเรา (Tree for All) ณ ชุมชุนบ้านศรีบุญเรือง ดำเนินการโดย กองทุน T4A :Tree for All ร่วมกับชุมชนบ้านศรีบุญเรือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเพิ่มต้นไม้และพื้นที่ป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมและแปลงเกษตรอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ในช่วงฤดูฝนปี 2565 กองทุนจะนำเงินที่ได้รับบริจาคไปสนับสนุนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วยการลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเพิ่มต้นไม้ทดแทนพร้อมดูแลให้ต้นไม้เติบโตในระยะเวลา 5 ปี และใช้ในการบริหารจัดการกองทุน พร้อมทำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการปลูกต้นไม้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริจาค #เมื่อคนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และเป็นเจ้าของกระบวนการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูอย่างแท้จริง ระบบนิเวศก็จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนมาร่วมกันเป็นเจ้าของต้นไม้ด้วยการบริจาคเงินต้นละ 100 บาท ผ่านกองทุน T4A โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนต้นไม้ที่ต้องการสนับสนุนได้ตามความสนใจ... 


 
24 กุมภาพันธ์ 2565