ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
105
เดือนที่แล้ว
1,097
ปีนี้
2,068
ปีที่แล้ว
7,038
ทั้งหมด
9,106
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อันประกอบไปด้วย  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ 2. ศูนย์พัีฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหม่  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางช้าง  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไพรวัยล์  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการแข็งขันกีฬา ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลพงษ์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรู้รักสามัคคี รู้ระเบียบวินัย และสร้างทักษะ สุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์จากการออกำลังกาย เล่นกีฬา พัฒนาสมรรถนะร่างกายของเด็ก


 
28 ธันวาคม 2563