ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

6
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

28 พฤษภาคม 2563

#เงินเยียวยาผู้พิการ 1,000 บาท อ่านทางนี้จ้า.... #จ่ายครั้งเดียว ไม่ต้องลงทะเบียน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
27 พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ดำเนินการตามนโยบายโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

         องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ดำเนินการตามนโยบายโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ทีมวิทยากร ครู ก. ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มจิตอาสา ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล ถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,440 ชิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


#อยู่บ้าน งดเดินทาง #พกสเปรย์ เจล หน้ากากอนามัยตลอดเวลา #หากจะต้องสัมผัสตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ต้องรีบกลับ อย่าอยู่ข้างนอกนาน
#SAFTชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

31 มีนาคม 2563

ขอประชาสัมพันธ์เลื่อน งดการประชุมประชาคมตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน สอดคล้องเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.พงษ์)
- พัฒนาตำบลแบบเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พบปะผู้คน ค้นหาบุคคลต้นแบบ ทำงานเชิงรุก Bottom up และขอประชาสัมพันธ์เลื่อน งดการประชุมประชาคมตำบลออกไปก่อนนะคะ
- เว้นระยะทางสังคม อยู่กับบ้านให้มากที่สุด
- เราผ่านพ้นวิกฤติพิชิตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันให้ได้

30 มีนาคม 2563

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
19 มีนาคม 2563

คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
19 มีนาคม 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์บริการรับชำระภาษี,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
19 มีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ (การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

 

12 พฤศจิกายน 2562

แผนปฏิบ้ติการการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แผนปฏิบัติการการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประจำปี  พ.ศ. 2563

07 ตุลาคม 2562

เเผนพัฒนาสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
01 ตุลาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
30 กันยายน 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ  2562,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ  2562

06 กันยายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ (เรื่องภาษีฯประจำปีภาษี 2562),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์(เรื่องภาษีฯประจำปีภาษี 2562)

20 พฤศจิกายน 2561

ประกาศมาตราการประหยัดพลังงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
28 มีนาคม 2558

|< <<..... 2 3 4 56

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 6  (89 รายการ)