ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
oss

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

facebookคำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
803
เดือนที่แล้ว
3,099
ปีนี้
27,794
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
66,019
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรือง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปี 2565

26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

26 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้ดำนินการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อเชิญชวนชาวตำบลพงษ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลาตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามสิทธิของท่าน "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส" 

23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ตุลาคม 2564

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
14 กรกฎาคม 2564

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งก่อสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งก่อสร้าง

26 เมษายน 2564

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการบริหารงานพัสดุภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้๊อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

คู่มือ

08 มีนาคม 2564

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero West) บ้านศรีบุญเรือง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
03 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) นส3.ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) นส3.ก 

26 มกราคม 2564

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) นส.3 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) นส.3 

26 มกราคม 2564

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) สปก. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) สปก. 

26 มกราคม 2564

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อื่นๆ

26 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ (บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ (บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1) 

26 มกราคม 2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย

23 ธันวาคม 2563

|< << 1 2 3 45 6 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 6  (81 รายการ)