ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

4
แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งก่อสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งก่อสร้าง

26 เมษายน 2564

แจ้ง...ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
26 เมษายน 2564

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการบริหารงานพัสดุภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้๊อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

คู่มือ

08 มีนาคม 2564

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero West) บ้านศรีบุญเรือง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
03 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯพ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ

17 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) นส3.ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) นส3.ก 

26 มกราคม 2564

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) นส.3 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) นส.3 

26 มกราคม 2564

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) สปก. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) สปก. 

26 มกราคม 2564

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อื่นๆ

26 มกราคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ (บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ (บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1) 

26 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประชาสัมพันธ์การงดใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์

23 ธันวาคม 2563

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย

23 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
18 ธันวาคม 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ปี2564 (ประเภทโฉนด),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

08 ธันวาคม 2563

|< << 1 2 34 5 6 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 6  (89 รายการ)