ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ตุลาคม 2564

ประกาศ การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
07 ตุลาคม 2564

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
06 ตุลาคม 2564

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
01 ตุลาคม 2564

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
01 ตุลาคม 2564

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
14 กรกฎาคม 2564

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ได้ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสถานที่กักตัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่าต่อไป

09 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต.พงษ์) ตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต.พงษ์) ตำบลพงษ์  ครั้งที่ 3/2564

โดยมีข้อราชการเพื่อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

1. บทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานฯ กรณีเกิดโรคโควิด-19

2. การบริหารจัดการโควตาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต.พงษ์

3. ทบทวนมาตรการการกักตัวและบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืน

4. การปิดหมู่บ้าน/สถานศึกษา-ศพด./สถานที่ราชการกรณีเกิดการระบาดของโรคโควิด-19

 

29 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรือง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี  2564

23 มิถุนายน 2564

การบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคสู้ภัยโควิด-19 บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย นานแถว เบ้าพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกับ นายจรัญ สุทธเขต สมาชิกสภาองค์การบริหายส่วนจังหวัดน่าน เขตอำเภอสันติสุข เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของบริจาค ให้กับประชาชนบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาการดำรงชีวิตใจช่วงระยะการปิดหมู่บ้าน

22 มิถุนายน 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
#ด้วยปัจจุบันบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.พงษ์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19 ) จำนวน 7 ราย และคำสั่งรอผลการตรวจอีก 2 ราย ทั้งนี้หมู่บ้านราษฎร์รัฐพัฒนาได้มีมติปิดหมู่บ้านไม่ให้มีคนเดินทางเข้าออกเป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564
เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์ จะร่วมบริจาคสิ่งของหรือน้ำดื่ม เพื่อประกอบอาหาร หรือข้าวกล่อง ฯลฯ ให้กับราษฎรบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา สามารถแจ้งได้ที่ 054-718-309 หรือโทรศัพท์มือถือ 084-368-6233 ทั้งนี้สามารถนำมา
บริจาคได้ที่การองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และที่บ้านราษฎร์รัฐพัฒนาโดยตรง....
รายนามผู้บริจาค (วันที่ 18 มิถุนายน 2564) ดังต่อไปนี้
1. บริษัทนิมซี่เส็ง (สาขาอำเภอสันติสุข) น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค
18 มิถุนายน 2564

 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยมีการ
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID ๑๙) ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ณ บริเวณประตูทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์
14 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
11 พฤษภาคม 2564

โครงการ " Pre - Order " ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce ",องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบล พงษ์ smilesmileขอประชาสัมพันธ์โครงการ " Pre - Order " ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce " เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตคุณภาพให้แก่ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ที่ผลิตผลไม้smile
06 พฤษภาคม 2564

แนวทางปฏิบัติตนกรณี กักตัว 14 วัน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
28 เมษายน 2564

|< << 1 23 4 5 6 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 6  (89 รายการ)