ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
oss

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

facebookคำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
803
เดือนที่แล้ว
3,099
ปีนี้
27,794
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
66,019
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

3
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

เนื่องด้วยเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนมีโอการป่วยเป็นโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นภาวะที่ร่างกายปรับตัวไม่ได้ หากไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

24 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นฤดูร้อน ส่งผลให้อาหารที่เตรียมไว้รับประทานมีโอกาสบูดเสียได้ง่าย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน จึงประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคมาดังนี้

24 เมษายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566

22 มีนาคม 2566

การพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดลูงน้ำยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์ แจ้งว่าพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก เป็นผู้ป่วยอายุ 36 ปี อาศัยอยู่พื้นที่บ้านป่าแดด หมู่ที่ 1 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดย นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกอบต.พงษ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย

23 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)

31 มกราคม 2566

การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินรองบัญชี 2566-2568

12 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
14 ธันวาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศ ฯ บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรีอหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.)

08 ธันวาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดน่าน เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดน่าน เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

08 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ประจำปี 2566

02 ธันวาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

25 พฤศจิกายน 2565

❌ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่❌,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

❌ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่❌
เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลยึดถือครอบครองทำประโยชน์ อยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน

06 ตุลาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ่สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

04 ตุลาคม 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคา โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำมวบ ปริมาตรดินขุด 671 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศ

30 กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

23 กันยายน 2565

|< << 1 23 4 5 6 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 6  (81 รายการ)