ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ดำเนินการตามนโยบายโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

         องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ดำเนินการตามนโยบายโครงการพลังงานคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ทีมวิทยากร ครู ก. ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มจิตอาสา ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล ถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,440 ชิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


#อยู่บ้าน งดเดินทาง #พกสเปรย์ เจล หน้ากากอนามัยตลอดเวลา #หากจะต้องสัมผัสตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ต้องรีบกลับ อย่าอยู่ข้างนอกนาน
#SAFTชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์


 
31 มีนาคม 2563