ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

นางกฤษณา บังเมฆ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 097-9183683


นางสาวมยุรี ฑีฆาวงศ์
นักวิชาการศึกษา


นางรุ่งเรือง บุวรรณ์
ครู คศ.2


นางแจ่มจันทร์ หิ่มมะวัน
ครู คศ.1


นายบวรรัตน์ ก๋าคุธ
ครู คศ.1


นางลัดดา วันเพ็ญ
ครู คศ.1


นางกาญจนา อิ่นมะโน
ครู คศ.1


นางกมลพร กันเสน
ครู คศ.1


นางวิไลวรรณ ธนูสาร
ครู คศ.1


นางสาวณุธิตา โพงไชยราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางเสมอใจ เบ้าพรหม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเบญจวรรณ ตาทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางอาภรณ์ คำชมพู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัตนาภรณ์ แซ่ลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางพนิดา จารุภคพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวัน บุญอิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางลำดวน อินต๊ะเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรุจิรา สหัสนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพิพัฒ ก๋าวงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางคำมอญ อุปถัมภ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก