ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้ออกหน่อยบริการการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้แก่ บ้านดอนไพรวัลย์ บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา และบ้านปางช้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี แล้วยังไม่ได้รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ ให้มาลงทะเบียนฯได้ทันทีตามวันเวลาราชการ และหากผู้สูงอายุไม่มีรายชื่อให้ติดต่อได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เพื่อรักษาสิทธิ์สวัสดิ์การของผู้สูงอายุต่อไป


 
09 พฤศจิกายน 2565