ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

1
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนที่มีการทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพและสามารถนำแผ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนที่มีการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพและสามารถนำแผนชุมชนไปขับเคลื่อนการพัฒนา จากคณะกรรมการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 40 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการบ้านศรีบุญเรือง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 2 ตำบลพงษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ

20 ธันวาคม 2565

อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา อาชญากรรม โรคเอดส์และสิทธิสตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

         นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา อาชญากรรม โรคเอดส์และสิทธิสตรี ประจำปี 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข สภ.สันติสุข กรมการพัฒนาชุมชน อ.สันติสุข และคณะผู้บริหารสถานศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา อาชญากรรม โรคเอดส์และสิทธิสตรีขึ้น ซึ่งทำให้ ผูัเข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อ ตลอดจนปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว

23 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดยนายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข และนายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลพงษ์ (พชต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI)ให้กำลังใจผุ้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่กักตัวในกรณีกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้มอบถุงยังชีพ อาหารcละน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และผู้ที่กักตัวกรณีมีความเสี่ยงสูง ณ บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 และบ้านดอนไพรวัลย์ หมู่ที 10

22 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมร่วมกับพลังงานจังหวัด หารือแนวทางบริหารจัดการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อการเกษต,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ประชุมร่วมกับพลังงานจังหวัด หารือแนวทางบริหารจัดการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อการเกษตร ณ วัดโป่งคำ 

10 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมเทคอนกรีตถนนสายบ้านดอนกลาง ต.พงษ์ เชื่อมต่อบ้านดอนดู่พงษ์  ตำบลดู่พงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ นำโดยนายวิสูตร ขัติยะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมพัฒนาเทถนนคอนกรีตสายบ้านดอนกลาง ตำพงษ์ เชื่อมต่อบ้านดอนดู่พงษ์ (ที่ว่าการอำเภอสันติสุข) ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ขอขอบคุณประชาชนชาวบ้านดอนกลางที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านในครั้งนี้

09 กุมภาพันธ์ 2565

คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสันติสุข มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสันติสุข มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ที่เข้ารับดำรงตำแหน่งบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  โดยมีท่านนายกผัด  ไชยกาอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ให้การต้อนรับ 

31 มกราคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)