ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
oss

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

facebookคำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
803
เดือนที่แล้ว
3,099
ปีนี้
27,794
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
66,019
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

1
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๕ ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
22 มิถุนายน 2566

แบบรายงานผลผลกาดำเนินการประเมินและตรวจสอลคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
15 มิถุนายน 2566

การงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลสานสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
15 พฤษภาคม 2566

แบบรายงานผลผลกาดำเนินการประเมินและตรวจสอลคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
15 พฤษภาคม 2566

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง สังกัด อบต.พงษ์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
15 พฤษภาคม 2566

การประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหม่  ครั้้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

การประชุมผู้ปกครอง ศพด.บ้านหนองใหม่  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ปกครองของเด็ก จำนวน 16 คน ทาง ศพด.มีการประชุมชี้แจ้ง  โครงการกิจกรรรมต่างๆที่ดำเนินการภายใน ศพด. ตามมาตรฐานสถานศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยมีการประชุม ณ ศพด.บ้านหนองใหม่ เวลา 14.00-16.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ซึ่งดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

20 พฤษภาคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)