ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

4
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ให้ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านดอนไพรวัลย์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 4 หลังคาเรือน ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และเจ้าหน้ารพ.สต.บ้านราษฎร์รัฐพัฒนาเป็นอย่างดี

27 มกราคม 2565

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้ดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้แก่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 3 หลังคาเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและ อสม.ประจำหมู่บ้านเป็นอย่างดี 

26 มกราคม 2565

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยประจำตำบลพงษ์ บ้านดอนกลาง จำนวน 6 หลังคา และบ้านพงษ์ จำนวน 1 หลังคา โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน ผู้นำชุมชนและกลุ่มเสี่ยงฯเป็นอย่างดี #ทีมปฏิบัติการตำบลพงษ์ #โควิด-19

17 มกราคม 2565

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต.) ตำบลพงษ์,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควมคุมโรค (ศปก.ต.) ตำบลพงษ์ นำโดย นายหาญชัย ไชยวงศ์ นายอำเภอสันติสุข นายผัด ไชยกาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ศปก.ต.พงษ์ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลพงษ์ โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานความคุมโรคฯ มาตรการของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในการควบคุมการระบาดของโรคฯ การครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลพงษ์ และการดำเนินงานของศูนย์พักคอยตำบลพงษ์ (CI ) และงบประมาณในการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 

12 มกราคม 2565

โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2565  วันที่ 3-5 มกราคม 2565 ณ บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลพงษ์  ณ ลานสภาวัฒนธรรมบ้านปางช้าง มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน  200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าม้ง ให้คงอยู่สืบไป
 2. เพื่อให้ชนเผ่าม้งบ้านดอนไพรวัลย์ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในเทศกาลปีใหม่ สร้างความรักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของชนเผ่า
 3. เพื่อให้ชนเผ่าม้ง บ้านดอนไพรวัลย์ และแขกผู้มาเยือนได้พบปะและร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ม้งร่วมกัน
 4. เพื่อเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ถึงความดีงามของวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าที่แตกต่างกัน
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาล
03 มกราคม 2565

โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่่าน ดำเนินการโดย กองการศึกษา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลพงษ์  จัดกิจกรรมวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2563  กลุ่มเป้าจำนวน 200 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการดังกล่าว ดังนี้

 1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าม้ง ให้คงอยู่สืบไป
 2. เพื่อให้ชนเผ่าม้งบ้านดอนไพรวัลย์ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในเทศกาลปีใหม่ สร้างความรักหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของชนเผ่า
 3. เพื่อให้ชนเผ่าม้ง บ้านดอนไพรวัลย์ และแขกผู้มาเยือนได้พบปะและร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ม้งร่วมกัน
 4. เพื่อเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ถึงความดีงามของวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าที่แตกต่างกัน
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาล
19 ธันวาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ.2563 ถึงกันยายนพ.ศ.2564),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
16 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้รับรางวัล อปท.สนับสนุนชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อปท.สนับสนุนชุมชนปลอดขยะ ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2564  ระดับประเทศ

08 ธันวาคม 2564

กิจกรรมโครงการตักบาตรเทโวรหณะ เนื่องในวันปวารณาวันออกพรรษา,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลพงษ์ จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวรหณะ เนื่องในวันปวารณาออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ......
#การตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตักบาตรเทโว หรือเรียกว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งคำว่า "เทโว” ย่อมาจาก "เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก ประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทย ก็จะมีการจดพิธีการตักบาตรเทโวนี้
ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า "วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลกนั้นเอง
การตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสืบเนื่อง ต่อกันมาเป็นประเพณี จนถึงเมืองไทย จึงเรียกประเพณีนี้ ว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อให้สะดวกในการสื่อความหมายนิยมสั้นๆ ว่า การตักบาตรเทโว ด้วยเหตุนี้ วันเทโวโรหณะจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันตักบาตรเทโว และเมื่อถึงวันตักบาตรเทโว พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรกันที่วัด โดยแต่ละที่จะเตรียมของไปทำบุญ ในแบบที่อาจตะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่สัดในแต่ละที่ เช่น เตรียมอาหารในตอนเช้า อาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน วัดบางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ คือ ประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบาตรตรงกลาง โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์ หลักจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาส เพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส แผ่เมตตา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับ และสรรพสัตว์
 
21 ตุลาคม 2564

ประกวดแข่งขันหมู่บ้านปลอดขยะ Zero watse 2564 (รอบตัดสิน),องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมประกวดกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดขยะ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน...
#ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วน ที่ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดขยะให้ยั่งยืน
19 ตุลาคม 2564

พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์  เนื่องด้วยตรวจพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 และบ้านหนองใหม่ หมู่ที่  4 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จึงเข้าดำเนินการพ่นหมอกควันพร้อมแจกจ่ายทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดระบาดในพื้นที่ ต่อไป

26 สิงหาคม 2564

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดำเนินการโครงการเตรียมความพรัอมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผูั้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564  โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน  70 คน  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั่งการเฝ้าระวังตนเองและหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดความพิการในวัยผู้สูงอายุ

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพผู้สูงอายุในความช่วยเหลือตนเอง เพื่อสุขภาพ กาย จิตใจ สังคม  เศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดล้อมและการทำกิจกรรมภายในครอบครัวและชุมชนด้วยความภาคภูมิใจ

25 สิงหาคม 2564

โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม : เยาวชนฅนต้นกล้า จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ        (Climate Chang) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง เกิดไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล อากาศหนาวและมีหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดต้นไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ทำให้ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศในปัจจุบันมีจำนวนที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างตระหนักให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศมากขึ้น  ซึ่งจะสามารถช่วยให้ทรัพยากรทางธรรมชาติกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับพระราชปณิธานพระปฐมบรมราชโองการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานว่า     “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ได้สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่งพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในการพัฒนาเพื่อราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน พระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ได้ถ่ายทอดมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเรียนรู้หลักการทรงงาน โดยเสด็จ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงยึดมั่นในพระปณิธาน ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงห่วงใยเรื่องสภาวะโลกร้อนและเรื่องป่าไม้มาตลอด ดังนั้น  จึงมุ่งมันที่จะค้นหาวิธีการเพิ่มปริมาณป่าไม้เพื่อเกื้อกูลแก่ธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งได้แก่  ดิน น้ำ อากาศ โดยวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดวิธีการหนึ่งนั้นคือ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง “...การปลูกป่า ถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่  ป่าสำหรับใช้สอย  ป่าสำหรับเป็นไม้ผลและป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้และระบบนิเวศน์  โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำและ    ปลูกอุดช่องไหลตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ...” เพื่อจะทำให้เกิดป่าผสมผสานและสร้างสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” สามารถสนองตอบความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้  สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์น้ำและป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร ปลูกต้นไม้รักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ประกอบกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชการที่  9 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์

/พันธุกรรม..

พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์   อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนำพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพและปลอดภัยจากการรุกราน  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ  ให้ทราบองค์ประกอบ  คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์พืชพรรณ   การจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์  การวางแผน  และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี   และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ  ตระหนักในความสำคัญเกิดความปิติ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป  ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมสภาพให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์  สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกความรักสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเชิญชวนประชาชน เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าแบบประชารัฐในพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติแล้วยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเยาวชนซึ่งถือเป็นต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ความดี สร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้หวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่ชุมชนสังคมต่อไปได้

 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562  มาตรา 67(7)  โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  มีความตระหนักและให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้พืชที่หายากอยู่คู่กับท้องถิ่น จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม : เยาวชนฅนต้นกล้า  จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น

 

 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69  พรรษา (28  กรกฎาคม 2564)

          ๒. เพื่อเป็นน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา        ธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

          ๓. เพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย

 1. เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
 2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าต้นน้ำลำธาร

6. เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง และความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลพงษ์ และขับเคลื่อนแนว     พระปณิธานการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และ “โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน”

20 สิงหาคม 2564

ประกวดแข่งขันหมู่บ้านปลอดขยะ Zero watse 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 บ้านศรีบุญเรือง ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันหมู่บ้านปลอดขยะ Zero watse 2564 โดยเข้ารอบที่ 2 จะได้มีการนำเสนอผลงาน ทางzoom โดยมีการแบ่ง การนำเสนอโดยมี คลิปวีดีโอนำเสนอ5 นาที มีผู้ใหญ่ สุพรรณ บูรณเทศ นำเสนอผลงาน5 นาที และการLIVE สดบรรยากาศในร้านค้าในชุมชนที่มีจุด ยืมตระกร้า และถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก จุดธนาคารขยะ การอัดก้อนพลาสติก เพื่อนำไปขายให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามารับซื้อขยะในชุมชน
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาช่วยให้คำปรึกษาดูแลทำภารกิจในครั้งนี้ได้แก่
18 สิงหาคม 2564

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ร่วมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จึงขอประกาศแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ 		ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จะดำเนินการดังนี้ 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 2. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กร และบุคลากรได้มีความรู้ความสามารถยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต 3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ 4. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและ ใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง 		5. มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์,phonglocal.go.th
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ร่วมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จึงขอประกาศแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์จะดำเนินการดังนี้ 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 2. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กร และบุคลากรได้มีความรู้ความสามารถยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต 3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ 4. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและ ใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

  

17 สิงหาคม 2564

|< << 1 2 34 5 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 7  (100 รายการ)