ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

กิจกรรมให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายใน (Internal Integrity Transparnsparency Assessment : IIT )

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายใน (Internal Integrity Transparnsparency Assessment : IIT ) ซึ่งเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเบือกตัวเลือกคำตอบตามความต้องการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ค่ะ..


 
09 กุมภาพันธ์ 2566