ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและองค์การบริหารส่้วนตำบลพงษ์สัญจร
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนไพรวัลย์ หมู่ที่ 10 บ้านราฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านปางช้าง หมู่ที่ 12 บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 5 และบ้านห้วยแฮ้ว หมู่ที่ 13 ภายใต้โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมจัดกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์สัญจร และชี้แจง ให้ความรู้เรื่องการชำระภาษี และการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การขอรับเบี้ยยังชีพ การประชาสัมพันธ์การโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการกรีดยางพารา ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 กุมภาพันธ์ 2566