ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ โดยมีนายแถว  เบ้าพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ผู้นำชุมชน โดยมีนายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการการยางแห่งประเทศไทย    เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ  ทั้งนี้ได้มอบหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา แก่โรงพยาบาลสันติสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและหวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา 

       สำหรับโครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกยท. จึงนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิ หุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา และบล็อกปูพื้นจากยางพารา โดยสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยแผ่นยางมีความยืดหยุ่นตัวสูง ทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือวิ่งลดกระแทกข้อเท้า ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีความหนาสม่ำเสมอ แข็งแรงติดตั้งง่ายสะดวก อายุการใช้งานยาวนาน โดยสนามเด็กเล่นจากยางพาราของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ มีขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ใช้บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา 4,800 ชิ้น คิดเป็นการใช้ยางธรรมชาติ 1,500 กิโลกรัม ถือเป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังหวังสร้างสุขภาพที่ดี แข็งแรง ให้กับเยาวชน และคนในชุมชนอีกด้วย   

       ในโอกาสนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์  ขอขอบคุุณท่านและคณะที่ได้มอบสิ่งที่ดีๆ กลับคืนสู่สังคมและชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกยท.อย่างแท้จริง


 
28 กันยายน 2563