ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
233
เดือนที่แล้ว
2,402
ปีนี้
16,354
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
37,107
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240

ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ และขอต่ออายุฯ21 เม.ย. 2565
2สถิติการให้บริการข้อมูลผู้ป่วยศูนย์พักคอยและแยกกักตัวชุมชน (CI) ตำบลพงษ์21 เม.ย. 2565
3สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด21 เม.ย. 2565
4สถิติการให้บริการขออนุญาตสร้างบ้าน / ขอเลขที่บ้าน21 เม.ย. 2565
5สถิติการให้บริการการข้อมูลข่าวสารของราชการ21 เม.ย. 2565
6สถิติการให้บริการการ ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค – บริโภค 21 เม.ย. 2565
7สถิติการให้บริการงานร้องเรียนร้องทุกข์21 เม.ย. 2565
8สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์21 เม.ย. 2565
9สถิติการให้บริการการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ21 เม.ย. 2565
10สถิติการให้บริการการการขอช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย21 เม.ย. 2565
11สถิติการให้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน21 เม.ย. 2565
12สถิติการให้บริการการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 19 เม.ย. 2565
13สรุป สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)18 เม.ย. 2565
14สรุป สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418 เม.ย. 2565
15รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 )21 เม.ย. 2564
16สถิติการใช้รถกู้ชีพ-กู้ภัยในการออกปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 256419 เม.ย. 2564
17สถิติการให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 256419 เม.ย. 2564
18ถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก)16 เม.ย. 2564
19สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.พงษ์ ประจำปี 256317 ก.พ. 2564
20ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ3 เม.ย. 2563

1