ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์และขอต่อใบอนุญาตฯ พ.ศ.256624 เม.ย. 2566
2สถิติการให้บริการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พ.ศ.256618 เม.ย. 2566
3สถิติการรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
4สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
5สถิติการแจ้งความชำรุดของโคมไฟสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
6สถิติการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
7สถิติการขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
8สถิติการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
9สถิติงานระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
10สถิติการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค พ.ศ.256610 เม.ย. 2566
11ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 ต.ค. 2565
12สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ และขอต่ออายุฯ21 เม.ย. 2565
13สถิติการให้บริการข้อมูลผู้ป่วยศูนย์พักคอยและแยกกักตัวชุมชน (CI) ตำบลพงษ์21 เม.ย. 2565
14สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด21 เม.ย. 2565
15สถิติการให้บริการขออนุญาตสร้างบ้าน / ขอเลขที่บ้าน21 เม.ย. 2565
16สถิติการให้บริการการข้อมูลข่าวสารของราชการ21 เม.ย. 2565
17สถิติการให้บริการการ ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค – บริโภค 21 เม.ย. 2565
18สถิติการให้บริการงานร้องเรียนร้องทุกข์21 เม.ย. 2565
19สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์21 เม.ย. 2565
20สถิติการให้บริการการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ21 เม.ย. 2565

1 2   >>  >|