ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 เม.ย. 2566
2โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 เม.ย. 2565
3แสดงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ No Gift Policy 256525 ก.พ. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์31 ม.ค. 2565
5โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256422 เม.ย. 2564
6การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร22 เม.ย. 2564
7ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ 27 ม.ค. 2564
8ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 256329 ก.ย. 2563
9รายงานโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบลุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256315 ก.ย. 2563
10รายงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.พงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256311 มี.ค. 2563

1