ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 เม.ย. 2565
2แสดงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ No Gift Policy 256525 ก.พ. 2565
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์31 ม.ค. 2565
4โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256422 เม.ย. 2564
5การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร22 เม.ย. 2564
6ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ 27 ม.ค. 2564
7ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 256329 ก.ย. 2563
8รายงานโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบลุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256315 ก.ย. 2563
9รายงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.พงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256311 มี.ค. 2563

1