ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 ก.พ. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พ.ศ.256519 ม.ค. 2565
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256426 เม.ย. 2564
4ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ก.พ.256312 ม.ค. 2564
5ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม12 ม.ค. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.พงษ์12 ม.ค. 2564
7ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน12 ม.ค. 2564

1