ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256622 ธ.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515 ก.พ. 2565
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พ.ศ.256519 ม.ค. 2565
4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256426 เม.ย. 2564
5ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ก.พ.256312 ม.ค. 2564
6ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม12 ม.ค. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.พงษ์12 ม.ค. 2564
8ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน12 ม.ค. 2564

1