ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256615 พ.ค. 2566
2บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 256524 ก.พ. 2566
3บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 256526 ต.ค. 2565
4บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 256524 ส.ค. 2565
5บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 256516 ส.ค. 2565
6บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 31 มีนาคม 256413 ส.ค. 2565
7บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 256521 ก.ค. 2565
8บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 7 มกราคม 256527 พ.ค. 2565
9บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 256420 ต.ค. 2564
10บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 256424 ส.ค. 2564
11บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 256413 ส.ค. 2564
12บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 31 มีนาคม 256315 มิ.ย. 2564
13บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256431 มี.ค. 2564
14บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 วันที่ 26 ตุลาคม 256323 ก.พ. 2564
15บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 9 กันยายน 256326 ต.ค. 2563
16บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 25639 ก.ย. 2563
17บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 256324 ส.ค. 2563
18บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 256313 ส.ค. 2563
19บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 25638 ก.ค. 2563
20บันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 25638 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|