ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
oss

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

facebookคำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
803
เดือนที่แล้ว
3,099
ปีนี้
27,794
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
66,019
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)1 มี.ค. 2566
2ประกาศแผนปฏิบัิตการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)8 ส.ค. 2565
3ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์8 ส.ค. 2565
4ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น8 ส.ค. 2565
5เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พ.ศ.2566-25708 ส.ค. 2565
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)28 ม.ค. 2565

1