ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)1 มี.ค. 2566
2ประกาศแผนปฏิบัิตการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)8 ส.ค. 2565
3ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์8 ส.ค. 2565
4ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น8 ส.ค. 2565
5เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พ.ศ.2566-25708 ส.ค. 2565
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)28 ม.ค. 2565
7การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)1 พ.ค. 2560

1