ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
233
เดือนที่แล้ว
2,402
ปีนี้
16,354
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
37,107
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศแผนปฏิบัิตการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)8 ส.ค. 2565
2ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์8 ส.ค. 2565
3ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น8 ส.ค. 2565
4เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ พ.ศ.2566-25708 ส.ค. 2565
5แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-2568)28 ม.ค. 2565
6การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)1 พ.ค. 2560

1