ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,280
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,505
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27

ลำดับรายการวันที่
1สรุป สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครึ่งปีแรก)4 เม.ย. 2566
2สรุป สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521 ธ.ค. 2565
3สรุป สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)5 เม.ย. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ15 ก.พ. 2565
5สรุป สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 พ.ย. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.พงษ์1 ต.ค. 2564
7สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก)16 เม.ย. 2564
8สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 ธ.ค. 2563
9แผนผัง ขั้นตอนและระยะเวลากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ22 ธ.ค. 2563
10ประกาศ อบต.พงษ์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต17 พ.ย. 2563

1