ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
oss

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

facebookคำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
803
เดือนที่แล้ว
3,099
ปีนี้
27,794
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
66,019
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) 31 มี.ค. 2566
2การจัดเวทีประชุมประชาคม เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์31 มี.ค. 2566
3การดำเนินงานด้านส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประเพณี และงานสภาวัฒนธรรมตำบลพงษ์31 มี.ค. 2566
4การประชุมคณะกรรมการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 เม.ย. 2565
5การประชุมคณะกรรมและภาคีเครือข่ายพิจารณาแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256511 มี.ค. 2565
6โครงการจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.พ. 2565
7การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต) ตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ม.ค. 2565

1