ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
233
เดือนที่แล้ว
2,402
ปีนี้
16,354
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
37,107
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240

ลำดับรายการวันที่
1การประชุมคณะกรรมการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 เม.ย. 2565
2การประชุมคณะกรรมและภาคีเครือข่ายพิจารณาแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256511 มี.ค. 2565
3โครงการจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.พ. 2565
4การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต) ตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ม.ค. 2565
5โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256417 มี.ค. 2564
6การประชุมคณะกรรมพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พงษ์ 256417 มี.ค. 2564

1