ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการลงทะเบียนรับเบีี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์14 มี.ค. 2566
2คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์13 ก.พ. 2566
3คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล18 ม.ค. 2566
4คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ10 ม.ค. 2566
5คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่่น27 ม.ค. 2565
6แผนผัง ขั้นตอนและระยะเวลากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ18 พ.ย. 2563
7การปฏิบัติงานกระบวนการรับร้องเรียนร้องทุกข์21 เม.ย. 2563
8การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน21 เม.ย. 2563
9การบริหารกิจการประปา21 เม.ย. 2563
10คู่มือประชาชน20 เม.ย. 2563
11การชำระภาษีบำรุงท้องที่20 เม.ย. 2563
12การชำระภาษีป้าย20 เม.ย. 2563
13แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชนแต่ละภารกิจของ อบต.พงษ์10 เม.ย. 2563

1