ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานกาาบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 26 ม.ค. 2566
2ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาด้วยหลักเกณพ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.256323 ม.ค. 2566
3พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.256214 ธ.ค. 2565
4ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น14 ธ.ค. 2565
5ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น14 ธ.ค. 2565
6ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น14 ธ.ค. 2565

1