ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
180
เดือนที่แล้ว
2,114
ปีนี้
10,460
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
48,685
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล22 มี.ค. 2566
2คู่มือการให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.256222 มี.ค. 2566
3นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์18 ม.ค. 2566
4พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.256218 ม.ค. 2566
5ประกาศ คกก. ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.256518 ม.ค. 2566
6ประกาศ คกก. ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุม พ.ศ.256518 ม.ค. 2566
7สรุปสำระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สนง.คกก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล18 ม.ค. 2566
8สรุปสำระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สนง.คกก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-118 ม.ค. 2566

1