ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561-2565)21 ม.ค. 2566
2รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)30 ก.ย. 2565
3รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 256413 ม.ค. 2565
4รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256329 ธ.ค. 2563
5ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประ้เมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256329 ธ.ค. 2563
6รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วงที่ 1 ประจำเดือน เมษายน (ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเมษายน พ.ศ.2563)16 มิ.ย. 2563
7ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน28 เม.ย. 2563
8รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๒30 มี.ค. 2563

1