ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25661 มี.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 ม.ค. 2566
3ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 พ.ย. 2565
4แต่งตั้้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1 พ.ย. 2565
5แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ก.พ. 2565
6รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ก.พ. 2565
7แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.พงษฺ์17 ก.พ. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการจัดการความเสีึ่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ17 ก.พ. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยงของ อบต.พงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ก.พ. 2565
10แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 ก.พ. 2564
11แผน22 มิ.ย. 2563
12นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 30 มี.ค. 2563
13ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.พงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256329 ต.ค. 2562

1