ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุครุภัณฑ์หรือพัสดุคงรูปของ อบต.พงษ์5 เม.ย. 2565
2คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่่น27 ม.ค. 2565
3คู่มือ การปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์16 มี.ค. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255925 พ.ย. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.พงษ์8 ต.ค. 2563
6คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
7คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขาความเป็นธรรม1 ก.ค. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9 มิ.ย. 2563

1