ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.256222 มี.ค. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด20 มี.ค. 2566
3คู่มือการลงทะเบียนรับเบีี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์14 มี.ค. 2566
4คู่มือ หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุครุภัณฑ์หรือพัสดุคงรูปของ อบต.พงษ์5 เม.ย. 2565
5คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่่น27 ม.ค. 2565
6คู่มือ การปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์16 มี.ค. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255925 พ.ย. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.พงษ์8 ต.ค. 2563
9คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.ค. 2563
10คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขาความเป็นธรรม1 ก.ค. 2563
11คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9 มิ.ย. 2563

1