ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุครุภัณฑ์หรือพัสดุคงรูปของ อบต.พงษ์5 เม.ย. 2565
2คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255919 ม.ค. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.พงษ์29 ต.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการประชาชน20 พ.ค. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม13 พ.ค. 2563
6คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13 พ.ค. 2563

1