ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง)7 เม.ย. 2566
2รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256513 ม.ค. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256526 ต.ค. 2565
4งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สตง.รับรอง)22 ก.ค. 2565
5งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 256411 เม.ย. 2565
6รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)5 เม.ย. 2565
7รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ม.ค. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ต.ค. 2564
9รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)6 พ.ค. 2564
10รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2564
11สรุป ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-216 เม.ย. 2564
12รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ม.ค. 2564
13งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256323 ธ.ค. 2563
14รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563
15งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256225 มิ.ย. 2563
16รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256210 มี.ค. 2563

1