ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256513 ม.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256526 ต.ค. 2565
3งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สตง.รับรอง)22 ก.ค. 2565
4งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 256411 เม.ย. 2565
5รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)5 เม.ย. 2565
6รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ม.ค. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ต.ค. 2564
8รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)6 พ.ค. 2564
9รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2564
10สรุป ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-216 เม.ย. 2564
11รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ม.ค. 2564
12งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256323 ธ.ค. 2563
13รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563
14งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256225 มิ.ย. 2563
15รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256210 มี.ค. 2563

1