ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
233
เดือนที่แล้ว
2,402
ปีนี้
16,354
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
37,107
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240

ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (สตง.รับรอง)22 ก.ค. 2565
2งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 256411 เม.ย. 2565
3รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก)5 เม.ย. 2565
4รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ม.ค. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 ต.ค. 2564
6รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)6 พ.ค. 2564
7รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2564
8สรุป ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-216 เม.ย. 2564
9รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ม.ค. 2564
10งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256323 ธ.ค. 2563
11รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563
12งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256225 มิ.ย. 2563
13รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256210 มี.ค. 2563

1