ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
5,502
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
43,727
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้ิองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256429 พ.ย. 2564
2รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256323 พ.ย. 2563
3รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.พงษ์ ปี 2563 (การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ครึ่งปีแรก)25 มิ.ย. 2563
4ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256223 มิ.ย. 2563
5รายงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639 มิ.ย. 2563
6แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 ครั้งที่ 112 พ.ค. 2563
7รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.พงษ์ 256312 พ.ค. 2563
8รายงานผลการบันทึกรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน13 เม.ย. 2563

1