ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.18 มี.ค. 2563
2ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี)18 มี.ค. 2563
3ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล18 มี.ค. 2563
4คำขอดูข้อมูลข่าวสาร18 มี.ค. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงาอยุและความพิการ)18 มี.ค. 2563
6แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างฯ18 มี.ค. 2563
7ใบขออนุญาตใช้จักรยานยนต์18 มี.ค. 2563
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฯ18 มี.ค. 2563
9มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)18 มี.ค. 2563
10มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง18 มี.ค. 2563
11ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 มี.ค. 2563

1