ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
20,398
ปีที่แล้ว
17,472
ทั้งหมด
58,623
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1กิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่ิ่มพื้นทีสีเขียว ปี พ.ศ.256528 มิ.ย. 2566
2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงรนและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก)31 มี.ค. 2566
3รายงานผลการดำเนินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256511 พ.ย. 2565
4รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)30 มี.ค. 2565
5รายงานผลการดำเนินงานจำปี อบต.พงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 ก.พ. 2565
6รายงานผลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9 ธ.ค. 2564
7รายงานผลการดำเนินงานจำปี อบต.พงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)29 เม.ย. 2564
8รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.พงษ์16 ก.พ. 2564
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256325 ธ.ค. 2563
10รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256210 มี.ค. 2563

1