ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
828
เดือนที่แล้ว
1,091
ปีนี้
828
ปีที่แล้ว
13,715
ทั้งหมด
21,581
ไอพี ของคุณ
54.92.164.9


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 
-:- ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 
-:- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 
-:- การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรือง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 
-:- ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.  
-:- การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ.2563 ถึงกันยายนพ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ได้รับรางวัล อปท.สนับสนุนชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ
กิจกรรมโครงการตักบาตรเทโวรหณะ เนื่องในวันปวารณาวันออกพรรษา
ประกวดแข่งขันหมู่บ้านปลอดขยะ Zero watse 2564 (รอบตัดสิน)
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านดอนใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 บ้านหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 บ้านหัวนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านดอนใหม่ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 
ประกาศราคากลาง
น้ำตกแม่สะนาน
ล่องแก่งน้ำว้า แม่สะนาน
อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
ถ่านชาโคล
ชาสมุนไพรศรีบุญเรือง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุหลักสูตรฝึกอบรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐธนาคารออมสิน