ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
724
เดือนที่แล้ว
742
ปีนี้
724
ปีที่แล้ว
7,038
ทั้งหมด
7,762
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250


-:- ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ 
-:- กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ปี2564 (ประเภทโฉนด) 
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ปี2564 (ประเภทนส3) 
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ปี2564 (ประเภทนส3ก) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์  
-:- ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลพงษ์ 
โครงการก่อสร่างถนนสายบ้านปางช้าง-หนองใหม่ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์
งานประเพณีปีใหม่ม้ง 2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์
โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แผนการจัดหาพัสดุ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 
-:- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะ(หนองผาเลอ) บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างขุดลอกลำน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะ(หนองผาเลอ) บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.2006 สายป่าแดด-บ้านพงษ์(ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนโดยทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay)ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 (จำนวน 19 ช่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
น้ำตกแม่สะนาน
ล่องแก่งน้ำว้า แม่สะนาน
อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
ถ่านชาโคล
ชาสมุนไพรศรีบุญเรือง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุหลักสูตรฝึกอบรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐธนาคารออมสิน