ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
459
เดือนที่แล้ว
1,196
ปีนี้
5,734
ปีที่แล้ว
7,038
ทั้งหมด
12,772
ไอพี ของคุณ
34.239.157.140


-:-  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) 
-:- ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 
-:- โครงการ " Pre - Order " ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce " 
-:- แนวทางปฏิบัติตนกรณี กักตัว 14 วัน 
-:- แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งก่อสร้าง 
-:- แจ้ง...ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2564 
-:- โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero West) บ้านศรีบุญเรือง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 
-:- กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯพ.ศ.2563 
-:- ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) โฉนด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ 
ติดตั้งป้ายห้ามทิ้้งขยะ..
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2564
โครงการ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลพงษ์ (ศบก.ต.พงษ์)
ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้๊อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้๊อจัดจ้างประจำปี 2563 
-:- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้๊อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้๊อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้๊อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้๊อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้๊อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้๊อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประกาศราคากลาง
น้ำตกแม่สะนาน
ล่องแก่งน้ำว้า แม่สะนาน
อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
ถ่านชาโคล
ชาสมุนไพรศรีบุญเรือง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุหลักสูตรฝึกอบรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐธนาคารออมสิน