ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,053
เดือนที่แล้ว
1,288
ปีนี้
9,930
ปีที่แล้ว
7,038
ทั้งหมด
16,968
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225


-:- การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
-:- ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต.พงษ์) ตำบลพงษ์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี2564 
-:- การบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคสู้ภัยโควิด-19 บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา  
-:- ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 
-:-  องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) 
-:- ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 
-:- โครงการ " Pre - Order " ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce " 
-:- แนวทางปฏิบัติตนกรณี กักตัว 14 วัน 
-:- แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งก่อสร้าง 
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ2564
โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม : เยาวชนฅนต้นกล้า จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกวดแข่งขันหมู่บ้านปลอดขยะ Zero watse 2564
ติดตั้งป้ายห้ามทิ้้งขยะ..
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2564


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ 4,6,9,13 จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ 4,6,9,13 จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุขจังหวัดน่าน 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้๊อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้๊อจัดจ้างประจำปี 2563 
-:- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
ประกาศราคากลาง
น้ำตกแม่สะนาน
ล่องแก่งน้ำว้า แม่สะนาน
อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
ถ่านชาโคล
ชาสมุนไพรศรีบุญเรือง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุหลักสูตรฝึกอบรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐธนาคารออมสิน