ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ จังหวัดน่าน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ปปช
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

คำพิพากษาของศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
866
เดือนที่แล้ว
1,052
ปีนี้
6,201
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
6,201
ไอพี ของคุณ
34.200.252.156


-:- การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์  
-:- ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลพงษ์ 
-:- บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
-:- เชิญชวนร่วมกันใส่เสื้อสีฟ้า 
-:- ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็กแรกเกิด-ผู้พิการ-สูงอายุ 
-:- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สแกน QR Code "ไทยชนะ" ก่อนเข้า - ออก อบต.พงษ์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ (ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง 
-:- รายงานการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
-:- อบต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการแจกทรายอะเบท ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยร่วมกับ รพสต.พงษ์ 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์
โครงการส่งเสริมการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการผลิตเห็ดเพื่อชุมชน คือเห็ดป่าสู่แผ่นดิน สร้างป่า สร้างรายได้แก่ชุมชนศรีบุญเรือง
โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบััติการ แกนนำหมดประจำบ้าน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แผนการจัดหาพัสดุ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 
-:- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะ(หนองผาเลอ) บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างขุดลอกลำน้ำ/แหล่งน้ำสาธารณะ(หนองผาเลอ) บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.2006 สายป่าแดด-บ้านพงษ์(ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนโดยทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay)ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 (จำนวน 19 ช่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
น้ำตกแม่สะนาน
ล่องแก่งน้ำว้า แม่สะนาน
อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด
ถ่านชาโคล
ชาสมุนไพรศรีบุญเรือง


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุหลักสูตรฝึกอบรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐธนาคารออมสิน